Acavalars's Trend - Two Lane Highway

Planen

Idag har jag helt kort funderat över en tanke som tidigare inte varit aktuell för mig. En tanke som inkluderar en satsning och en investering. Att faktiskt försöka flytta på sig till andra sidan kusten till Örebro och där försöka bygga upp något bra. En bra början till detta skulle kunna vara att skaffa hus. I nästa steg försöka göra huset långsiktigt praktiskt genom att kunna förfina detaljer med det. Ett sätt att göra detta hade kunnat vara att installera en värmepump vilket hade gjort det fenomenalt mycket mer effektivt ur en energisynpunkt. Detta kanske är en tanke som är värd att utvecklas på riktigt.